Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên
Điện thoại: 0973141800
 • Đào Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0974423470
  • Email:
   daothilien1970@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó HT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0977189822
  • Email:
   nguyenthioanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng

 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó HT
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Điện thoại:
   0962608588
  • Email:
   lanhien1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách CSVC, PCGD-XMC, CNTT

 • Phạm Thị Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó HT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0394690885
  • Email:
   phamthiminhhieuttym@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giới thiệu sơ bộ: Phụ trách chuyên môn, phần mềm EMIS.

 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   0345809785
  • Email:
   nguyenthiha1965@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ