Trường MN TT Yên Mỹ là trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN TT Yên Mỹ xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN TT Yên Mỹ, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non .

100% giáo viên và nhân viên có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Tổng số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 04 nhóm lớp 75 cháu với 6 cô giáo

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 06 lớp 131cháu với 8 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi :06 lớp  182 cháu với 10 cô giáo  

Lớp mẫu giáo 5  – 6 tuổi:  07 lớp 202 cháu với 12 cô giáo